Logo, Grace Bible Believers Memory game Bible verses

ÛNTHÂLDSPULTSJE BIBELFERSEN

------------------------------------------------------------------
LÍste feroaring: 31 jannewaris 2009
------------------------------------------------------------------

Bad News - Good News image
opsom Ynlieding:

It spultsje is gâns ienfâldich. Jo krije 24 kaartsjes te sjen dy't nei oan te fangen op 'e kop en trochinoar komme te lizzen. Klik op in kaartsje om dizze om te kearjen. Jo sjoche dan in bibeltekst.
It folgende kaartsje wat jo omkeare moat einlik in bibeltekst wêze dat dêrfoar of dêrnei komt. Of wêr't dizze yn 'e bibel te finen is.
Is dit sa, dan ferdwine beide kaartsjes. En is dit net sa, dan komme se beide wer op 'e kop te lizzen. Hoe minder kaartsjes jo omkeare om de 12 pearkes fan bibelteksten út 12 briefen fan de apostel Paulus te finen, hoe minder punten jo krije. En dat is de ķtdaging.opsom Bibelfersen:

Bibelfersen binne oersetten fanķt de Griekse grŻntekst (Nestle fersy). Besocht is om de bibelfersen lÍsber en begryplik te meitsjen.
Kommentaar of krityk op de bibelfersen binne wolkom en kinne ta gewizigde fersen liede.

Foar dat jo mei it spultsje begjinne, kenne jo de bibelfersen earst ek lÍze en bestudearje. ‘fdrukke kin ek.
Om it lÍze te kinnen hawwe jo Adobe Acrobat Reader nedich. Hawwe jo dat net, dan kinne jo it hjir downloade.

Om de bibelfersen fan it Żnth‚ldspultsje te lÍzen, klik op: BIBELFERSEN L ZEopsom

Hoe te spyljen?

Om it spultsje te spyljen moat Java op jo kompjuter ynstalleard wÍze. Is dit net sa, dan kinne jo Java hjir downloade.

Om mei in Żnth‚ldspultsje te begjinnen, klikje op 'Nij' en it spultsje begjint. As jo dÍr net ķtkomme, kinne jo op 'Fertoan' klikje. Mar jo kinne net fjierder mei itselde spultsje, dus net te gau op 'Fertoan' klikje. As alle kaartsjes ferdwûn binne, krije jo in foto fan Gods skepping en in komplimint te sjen. Achter 'Teller' stiet jo skoare en de leechste skoare komt achter 'BÍst' te stean. Om nochris te spyljen, klikje op 'Nij', om te stopjen op it krúske rjochts boppeoan.

Fjirder binne dêr treie ferskillende nivo's. Kies it nivo wat by jo past:

1.

It maklikste nivo lit de 24 kaartsjes yn 4 ferskillende kleuren sjen. Hjirtroch is it makliker om de bibelteksten byinoar te finen.

Om dit nivo te spyljen, klik op: ŘNTH¬LDSPULTSJE SPYLJE, NIVO 1


2.

It middelste nivo lit 12 bibelteksten sjen en wÍr't dizze yn 'e bibel te finen binne.

Om dit nivo te spyljen, klik op: ŘNTH¬LDSPULTSJE SPYLJE, NIVO 2


3.

It swierste nivo lit de 24 kaartsjes yn mar 1 kleur sjen.

Om dit nivo te spyljen, klik op: ŘNTH¬LDSPULTSJE SPYLJE, NIVO 3


terug naar boven

© 2008 - 2018 Rob van der Zee

Declaración Doctrinal / Doctrinal Statement Constitución y Estatutos / Constitution and Bylaws


Contact

Mobyl: (+34) 636 993 444

Apartado de Correos, 143 - 29631 Arroyo de la Miel (Málaga)

SPANJE
Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS ! site by: Rob van der Zee